Kwaliteit Kinderopvang

Kwaliteit Kinderopvang

Pedagogisch beleid

De kwaliteit van onze kinderopvang staat beschreven in ons pedagogisch beleid. Dat is onze basis. Je wil je kind met een goed gevoel bij ons brengen, wetende dat het in goede handen is. Veiligheid, vertrouwen, maar ook uitdagen en ontdekken, vormen de basis van onze kwaliteit. En die kwaliteit staat of valt met een goed team.

We zijn trots op onze pedagogisch medewerkers en investeren dan bijvoorbeeld ook in opleidingen. En dat komt allemaal weer ten goede van de kwaliteit en dus jouw kind.

Ons pedagogisch beleidsplan is gebaseerd op de volgende vier doelen:

• Het waarborgen van de emotionele veiligheid van kinderen.

• De ontwikkeling van de persoonlijke competentie van de kinderen.

• De ontwikkeling van de sociale competentie van kinderen.

• De overdracht van normen en waarden.

Veiligheid en gezondheid

We besteden veel aandacht aan een veilige en gezonde omgeving. Niet alleen voor jouw kind, ook voor jouzelf en onze medewerkers. Zowel binnen als buiten. Hoe we dat doen lees je allemaal in ons Beleid veiligheid en gezondheid

” Veiligheid is dé basis voor een goede en gezonde kinderopvang”
-Serpil